מז"חים – מערכת חיונית לכל בית

בישראל קיימות מספר תשתיות מסודרות ומתקדמות להולכת מי שתייה – מי השתייה שלנו מוזרמים אל מערכות ארציות ממקורות מים שונים ברחבי המדינה ומשם לצרכים היומיים של כל ישראלי, בין אם לבית, לעסק, לגן וכו' – מערכות המים חיוניות מאוד ובלעדיהן לא ניתן לתפעל חיים נורמאליים.

מטבע הדברים, המערכת מנוהלת על ידי רשויות מים שונות, שבין היתר, אחראיות על בטיחותה ותקינותה. מים אשר מוזרמים לתוך הבית נחשבים למים משומשים ואסור שהם יזלגו חזרה לתוך המערכת הארצית ממנה הגיעו. החשש הכבד הוא לכך שהמים יזדהמו ויסכנו את המים הנקיים שבתוך המערכת הארצית. הסכנה היא להתפרצות מחלות זיהומיות ואחרות אשר יגרמו לתחלואה רבה בקרב אנשים אשר ייחשפו אליהם. על מנת למנוע חזרת מים למערכת מקימים על הצנרת מערך אבזור מיוחד שנקרא מזחים (מז"ח – מונע זרימה חוזרת) – להלן מספר נקודות חשובות בנושא.

זרימת מים חוזרת

פירוש המונח מז"ח הוא כאמור מניעת זרימת מים חוזרת, כאשר על הנושא אחראי ומפקח בפועל משרד הבריאות. מים מזוהמים הם מים שהוחדרו אליהם דשנים לצורך שימוש חקלאי או ביתי – מים שקיימים במערכות שאינן מיועדות לשתייה כמו מערכת כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג ועוד; מים שעמדו בצינורות ללא שימוש זמן רב ואיכותם נפגעה, וכן מים שנועדו לשימוש בתעשייה ומסחר.

זרימת מים חוזרת עלולה לקרות כאשר לחץ המים במערכת הביתית גבוה מזה שקיים במערכת הארצית, או תת לחץ הנגרם עקב ירידת לחץ אטמוספרי במערכת הארצית. הזרמת מים חוזרת יכולה להיגרם גם כאשר מבצעים חיבורי כלאיים בין מערכת הולכת מי שתייה למערכות הולכת מים אחרות שאינם מיועדים לשתייה.

מזחי"ם

תקנות החוק בישראל

ישנם מספר פתרונות ייעודים שמטרתם הפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה למערכות שאינן כאלה. הדרך היעילה ביותר היא מרווח אוויר בין צינור הזרמת המים לבין השימוש בהם. במקומות בהם אי אפשר לעשות הפרדת אוויר מתקינים את המז"חים.

עסקים בישראל מחויבים על פי החוק ותקנות בריאות העם להתקין מז"חים במערכת המים ולבדוק את תקינותם מדי שנה – בין עסקים אלו ניתן למנות מעבדות, משקים חקלאיים שמחדירים דשנים למערכת המים, לולים, רפתות ועוד. בתים פרטיים ומשותפים מחויבים אף הם בהתקנת מז"חים והאחראים לכך הם בעלי הבתים או וועדי הבתים. כאן יכולים מי שתייה ארציים להזדהם ממים שזולגים ממערכות כיבוי אש, מערכות דישון ביתיות ועוד.

התקנה ובדיקת מז"ח

התקנות קובעות כי רק מי שהוסמך להתקנת מז"חים על ידי משרד הבריאות רשאי להתקינם ולטפל בהם. כמו כן, ניתן להתקין רק מז"ח שאושר על ידי משרד הבריאות.

החוק קובע כי יש איסור על ספקי מי השתייה לספק מים לכל מי שלא דווח על התקנת מז"ח ובדיקתו. הוא מאפשר לספק להתקין מז"ח אצל לקוח סרבן ולחייבו בתשלום. מומלץ להתקין מז"חים באמצעות מומחים אשר מוסמכים לכך מטעם משרד הבריאות. ישנם מספר סוגי מז"חים מתאימים שנבדלים ביניהם במנגנונים שלהם, כאשר הגורמים המקצועיים בתחום יכולים לייעץ ולהתקין את האביזר המתאים לפי הנסיבות והצורך.

לפרטים צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם

שינוי גודל גופנים